user_mobilelogo

product 2

product 3

product 4

product 5

Od 1. apríla 2015 sa rozširuje počet živností pre FO a PO, ktoré musia pre prijem hotovosti za služby a predaný tovar používať registračnú pokladnicu. Okrem elektronických registračných pokladníc (ERP), počítačových obchodných systémov (POS) sa ponuka rozširuje o virtuálnu pokladnicu (VP). Káždá z nich má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Preto si ich prejdeme trošku podrobnejšie.

Výhody:

1. ERP

- jednoduchá obsluha

- okamžité použitie v prípade potreby

- relatívne nízka cena

2. POS

- prehľadný výber tovarov aj bez PLU

- možnosť okamžítého použitia

- možnosť používať PC aj pre iné účely (vedenie skladov, účtovníctva a inej agendy, práca s internetom, ...)

3. VP

- využívanie bezplatne

- nie je potrebná pokladničná kniha, fiškalizácia, pravidelná servisná kontrola

Nevýhody:

1. ERP

- potrebné vstupné investície (cca 300€)

- jednoúčelové zariadenie

- nutnosť fiškalizovať pokladnicu, viesť si knihu pokladnice, robiť pravidelné servisné prehliadku

2. POS

- vyšia obstarávacia cena (cca 1000€)

- potrebné viesť knihu pokladnice, urobiť fíškalizáciu a pravidelné servisné prehliadky

- pri spustení pokladnice je potrebné spustiť program pokladnice

3.VP

- komplikované spúšťanie pokladnice (internetový prehliadač, sw pokladnice)

- mať kvalitné internetové pripojenie

- môže byť dosť pomalá a tiež môže byť nedostupná

- každých 30 sekund sa odhlasuje a musí sa užívateľ znovu prihlasiť

- nesmie sa prekročiť limit 1000 bločkov za mesiac

- pokladničný blok je na 1 A4, čo výrazne zvyšuje náklady (tlač, papier)

Kontakt

Pro POPULO, spol. s ručením obmedzeným

Nemocničná 206/2         Tel: 0905/500 084
968 01 Nová Baňa        propopulo@propopulo.sk
Slovenská republika