user_mobilelogo

product 2

product 3

product 4

product 5

Vážený zákazník,

opäť je tu akcia "ŠROTOVNÉ". Jej cieľom je, aby ste vymenili svoju starú elektronickú pokladnicu (ERP) alebo fiškálnu tačiareň (FT) za novú slovenskú a tým ušetrili 20 až 80€ z predajnej ceny.

 

stara za novu

 

Ako bude šrotovné prebiehať?

- pri zakúpení novej ERP alebo FT odovzdáte svoju doteraz používanú ERP alebo FT ľubovolnej značky, pričom na jej veku nezáleží.

- odovzdaná ERP alebo FT musí byť funkčná a schopná prevádzky, alebo aj nefunkčná, ak podľa záznamov v knihe ERP bola v čase trvania tejto akcie registrovaná na DÚ a existuje záznam v knihe ERP o vzniku poruchy a prijatí do servisu v čase trvania tejto akcie.

Kontakt

Pro POPULO, spol. s ručením obmedzeným

Nemocničná 206/2         Tel: 0905/500 084
968 01 Nová Baňa        propopulo@propopulo.sk
Slovenská republika