user_mobilelogo

product 2

product 3

product 4

product 5

Elektronický žurnál – spoľahlivý spôsob archivovania pokladničných pások

Archivácia papierových pások môže byť pre Vás veľmi jednoduchá a spoľahlivá. Pokladnice Euro modelových radov TE s elektronickým žurnálom dokážu pohodlne v elektronickej podobe uchovávať žurnálovú pásku pre potreby kontrolných orgánov. Elektronická archivácia žurnálovej pásky na neprepisovateľnom médiu nikdy nevybledne, prináša úspory v zníženom používaní počtu papierových pások ako aj nízke náklady na skladovanie a poskytuje mnoho iných výhod pre užívateľa.

Pohodlné archivovanie žurnálu pre potreby kontrolných orgánov

Uchovávaním žurnálu v elektronickej podobe ušetríte nielen prevádzkové náklady, ale aj bezpečným a spoľahlivým spôsobom vykonáte povinnú trojročnú archiváciu kontrolnej pásky. To všetko vám umožnia naše registračné pokladnice Euro-50TE mini, Euro-2000 TE Alpha, Euro-200TE, Euro-500TE, Euro-2100TE a Euro-2500TX.

Elektronický žurnál a evidencia zákazníkov

Obrovskou výhodou Euro pokladníc s verziou TE je možnosť uchovávať v elektronickej podobe kompletné údaje o predaji. Elektronický žurnál môže poskytnúť informácie o tom kto, čo, kedy a akým spôsobom nakúpil. Predaj na konkrétneho zákazníka poskytne majiteľovi dôležité údaje pre vernostný zákaznícky systém, ktorý je v dnešnej dobe čoraz viac obľúbený u zákazníkov a prospešný pre majiteľov.

Nefinančné pohyby

Osobitnou funkciou pokladníc Euro s elektronickým žurnálom (okrem Euro-50TE) je funkcia tzv. nefinančných pohybov, medzi ktoré patria:

  1. príjem tovaru,
  2. výdaj tovaru,
  3. objednávky,
  4. inventúry.

Tu je možné vytvoriť napr. dodací list, prípadne iný dokument priamo v pokladnici. Napríklad takto možno realizovať dodávky tovarov s vystavením dodacieho listu svojím odberateľom. V malých pohostinstvách, baroch je možné veľmi jednoducho predísť nedorozumeniam medzi čašníkmi a kuchármi pri príprave jedál, vďaka funkcii objednávky. Obsluha na pokladnici vytlačí nefinančnú účtenku s objednávkou, ktorá obsahuje aké jedlo a v akom množstve má byť pripravené. Takto vytlačenú účtenku obsluha poskytne kuchyni a kuchár pripraví jedlo pre zákazníka.

Tlač čiarového kódu

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou u pokladníc E-200TE a Euro-2100TE je možnosť tlače čiarového kódu. Tým sa zjednoduší a zrýchli účtovanie tovaru, alebo vrátneho obalu. Mnohí šikovní obchodníci využívajú čiarový kód na aj na označenie tovaru, alebo na označenie ponúkaného menu.

Automatická archivácia

Pre úplné zjednodušenie archivácie elektronického žurnálu Vám doporučujeme použiť niektorý z archivátorov JOLY alebo JODO, ktorý zabezepečí automatizovanie celého procesu. Teda pripojením archivátora a jeho nastavením už prakticky bez ľudského zásahu možno preniesť elektronický žurnál do archivátora a vynulovať prevádzkovú pamäť pokladnice pre ďalšie nahrávanie nového žurnálu.

 

Kontakt

Pro POPULO, spol. s ručením obmedzeným

Nemocničná 206/2         Tel: 0905/500 084
968 01 Nová Baňa        propopulo@propopulo.sk
Slovenská republika